Partneri

Global 360 Keyfile a FLOW

V spojení s Global 360 FLOW je možné vytvárať workflow, ktorý definuje a zároveň sleduje v reálnom čase spôsob, akým sú dokumenty vytvárané, aktualizované a schvaľované.

Global 360 FLOW je kombináciou ocenenej technológie pracovných tokov a mohutnej správy informácií a komunikačnej infraštruktúry zabezpečovanej Microsoft Exchange Serverom. Táto kombinácia umožňuje v grafickej forme vytvárať pracovné toky, ktoré automatizujú podnikové procesy, umožňuje monitorovať procesy a dynamicky meniť pracovný tok za chodu a spájať pracovné toky jednotlivých odborov v rámci celého podniku. V rámci Global 360 FLOW je možné definovať organizačnú štruktúru a role.

Global 360 Keyfile umožňuje manipulovať s rôznymi typmi informácií ako napr. tlačivá, faxové správy, elektronická pošta, súbory vytvorené textovými editormi, skenované fotografie, hlasové a video záznamy – a to efektívne a cenovo výhodne. Umožňuje v reálnom čase sledovať ako sa dokumenty vytvárajú, menia, aktualizujú, recenzujú a používajú.

Keyfile prichádza aj s množstvom výkonných nástrojov pre vyhľadávanie, čo umožňuje hľadať podľa kľúčového slova, autora, názvu dokumentu, alebo hľadať v celom texte. Výkonný systém kontroly verzií poskytuje precízny prehľad histórie akéhokoľvek dokumentu a umožňuje vybrať ktorúkoľvek verziu akéhokoľvek dokumentu podľa potrieb.

Schopnosti subtriedenia a prispôsobenia umožňujú upravovať vzhľad, správanie sa a charakteristické vlastnosti ukladania Keyfile dokumentov, zložiek, košov a nástrojov bez potreby znalosti programovania. Softverové licencovanie Keyfilu je pružné a umožňuje efektívnu distribúciu softveru.