Partneri

GIS

Služby priestorovej analýzy využívaním dostupných analytických metód a priestorových algoritmov. Prostredníctvom polohy dokážeme odhaliť skryté súvislosti a zlepšiť tak prediktívne modelovanie a rozpoznávanie priestorových vzorov.

Údaje uložené vo vašich interných systémoch môžete jednoducho integrovať, spracovávať do máp a premeniť ich na inteligentné 3D modely a vizualizácie. Veľké množstvo funkcií si klient môže nakombinovať podľa individuálnych potrieb.

Možnosť priestorovej analýzy a modelovania, ako i manažment databáz priestorových informácií odlišuje GIS od iných informačných systémov a je kľúčový pri pohľade na rozvoj územia a v ňom prebiehajúce procesy.

Využívaním GIS získavate jedinečnú konkurenčnú výhodu.