Partneri

Portál pre štátnu správu

Informačný portál je založený na open source produkte Liferay (www.liferay.com). Liferay je open source portál s vedúcim postavením na dnešnom trhu využívajúci najnovšie technológie Java a Web 2.0. Poskytuje všetky súčasti potrebné pre fungovanie úspešnej web stránky, či už ide o verejnú alebo vnútropodnikovú internetovú stránku.

Liferay funguje v spolupráci so všetkými hlavnými aplikačnými servermi (JBOSS, WebLogic, Oracle, Tomcat), databázami (DB2, Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL) a operačnými systémami (Linux, Windows). Štandardná inštalácia obsahuje viac ako 60 predpripravených aplikácií (portletov).

Nasadenie informačného portálu predstavuje pre spoločnosť virtuálny priestor pre sústredenie údajov, zdieľanie a spoluprácu.

Portál obsahuje v sebe hierarchicky usporiadanú organizačnú štruktúru. Pre každú organizačnú jednotku môže byť definovaný samostatný zoznam aplikácií, ku ktorým bude mať užívateľ prístup. Každý užívateľ má prístup k stránkam organizácií, ktorých je členom.

Portál obsahuje verejnú časť, ktorá je dostupná pre všetkých užívateľov a obsahuje privátnu časť, na prístup do ktorej je potrebná autentifikácia. Portál podporuje niekoľko overovacích schém (základnú podľa mena a hesla, LDAP, OpenID). Taktiež podporuje SSO použitím protokolu Kerberos pre web prehliadače Internet Explorer a Firefox.

Prístup k funkciám portálu a jednotlivých aplikácií je riadený prístupovými právami. Prístupové práva môžu byť zoskupované do rolí, ktoré môžu byť ľubovoľne prideľované užívateľom.

Informácie o užívateľoch môžu byť automaticky aktualizované (importované) z rôznych už existujúcich dátových zdrojov použitím protokolu LDAP.

Usporiadanie aplikácii na stránkach organizácií môže byť nastavované pre všetkých užívateľov v danej organizácii administrátorom organizácie. Samotní užívatelia si rozloženie aplikácií na svojich stránkach môžu nastaviť samostatne ak majú príslušné práva.

Odkazy

Administrátor má možnosť definovať odkazy na intranetové a internetové stránky pre užívateľov portálu. Tieto odkazy môžu byť zatrieďované do kategórií alebo do stromovej štruktúry podľa ich charakteru. Užívateľovi tak portál poskytuje jednoduché rozhranie pre navigáciu v portály aj mimo neho.

Správy

Portál má implementovaný systém pre rozosielanie správ v rámci organizačnej štruktúry. Pomocou tejto aplikácie môžu užívatelia s príslušnými oprávneniami vytvárať správy, ktoré sú následne odoslané požadovanej skupine užívateľov portálu. V portály je implementované aj vyhľadávanie v rámci prijatých správ pre pohodlnejší a rýchlejší prístup k požadovaným informáciám.

Mail, Kalendár

V portály je integrovaný mailový klient (Groupwise), ktorý umožňuje užívateľovi plnohodnotné odosielanie, prijímanie a spravovanie svojej elektronickej pošty. Po pridaní tejto aplikácie na stránku má užívateľ rýchly a jednoduchý prístup k všetkým potrebným informáciám.

Rovnakým spôsobom je integrovaný kalendár.

Fulltextové vyhľadávanie

V portály je integrované fulltextové vyhľadávanie v rámci všetkých súborov uložených na servery. Implementované je jednoduché aj pokročilé vyhľadávanie pre zobrazovanie požadovaných výsledkov.

Súborový manažér

Na ukladanie nových súborov na server, vytváranie priečinkov alebo prechádzanie serverových priečinkov je využívaný jednoduchý manažér súborov.

Informačný portál umožňuje integrovať rôzne už existujúce web aplikácie tretích strán.

Využitie portálu Liferay v štátnej správe         

V každodennej praxi dokážu naše riešenia výrazne zjednodušiť pracovné postupy na úradoch a iných organizáciách. Ešte aj v dnešnej dobe dokáže zbytočné papierovanie a neprehľadnosť v podaných žiadostiach a potvrdeniach znepríjemňovať priebeh vybavovania ako občanovi, tak aj zástupcovi daného úradu.Ako príklad si môžme predstaviť rôzne druhy žiadostí, povolení (stavebné) a iných dokumentov. S využitím našich riešení by bol po zadaní žiadosti do systému zadávateľ informovaný o stave tejto žiadosti. Zároveň by bola automaticky vygenerovaná správa, ktorá by zodpovednú osobu upozornila na novú žiadosť.

Pre zadávateľa (občana) by zadanie znamenalo jednoduché vyplnenie príslušného formulára na stránke úradu. Zadanie žiadosti by bolo dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Občan by formulár mohol vypĺňať v pohodlí domova, bez zbytočných návštev úradov a vypĺňania žiadostí v ich čakárňach.

Dokumenty, ktoré by bolo možné vyhodnotiť systémom by boli automaticky kontrolované a v prípade, že by niektorý z dokumentov chýbal, bola by zadávateľovi zaslaná správa s informáciami o požadovaných dokumentoch.

Pre zadávateľa by bol taktiež vygenerovaný mail s detailným popisom úkonov, ktoré budú vykonané a žiadosťou na uhradenie poplatkov. Po ich potvrdení uhradenia týchto poplatkov by bol zadávateľ postupne informovaný o celom priebehu vybavovania povolenia až po jeho ukončenie.

Vyžitie tohto riešenia by značne sprehľadnilo procesy vybavovania rôznych žiadostí a povolení a taktiež zefektívnilo prácu tým, že by sa vynechali procedúry, o ktoré sa môže postarať nami dodávaný systém automaticky.