Partneri

Zverejňovanie zmlúv

Zverejňovanie zmlúv pre štátnu správu

Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. z.

Na základe tohto zákona plynie mestám a obciam povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry týkajúce sa nakladania s majetkom štátu, obce alebo vyššieho územného celku, používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom právnických osôb zriadených zákonom.

Naša firma ponúka všetkým subjektom spadajúcich do tejto kategórie riešenie na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na svojej stránke tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k zverejneným informáciám.

Ponúkame:

Vďaka nášmu jednoduchému riešeniu môžete aj Vy zverejňovať Vaše dokumenty jednoducho a priamo na stránke Vašej organizácie.

Popis produktu “Systém zverejňovania zmlúv” si môžete stiahnuť tu.