Partneri

Microsoft

Microsoft je celosvetovo známa spoločnosť, ktorá sa zameriava na softvér, služby a internetové technológie. ESMO Žilina, a.s. je certifikovaným partnetrom spoločnosti Microsoft a ponúka jej produkty: