Partneri

Liferay portál

Liferay je open source nástroj, prostredníctvom ktorého je možné vytvárať:

Liferay umožňuje:

Užívateľské prostredie, ktoré ponúka Liferay, je jednoduché a možno prostredníctvom neho ľahko prispôsobovať obsah stránok bez ohľadu na to, či má používateľ IT znalosti.

Do Liferay je možné integrovať už existujúce Vami používané aplikácie, ako sú účtovnícke nástroje, nástroje pre správu ľudských zdrojov a pod.

Liferay zahŕňa mnoho jazykových mutácii, prostredníctvom ktorých môžete svoje vlastné publikácie, svoj vlastný obsah, poskytnúť naozaj všetkým.

Firma ESMO Žilina, a.s. pre Vás vyvinie prostredníctvom Liferay portál na mieru, ktorý bude obsahovať Vami zvolené aplikácie a bude v sebe integrovať Vami požadovanú funkcionalitu.