Partneri

Kybernetická bezpečnosť


Komplexná a koordinovaná ochrana informačných, komunikačných a riadiacich systémov aplikáciou bezpečnostnej politiky a zavedením systému monitorovania a neustáleho zlepšovania kybernetickej odolnosti.

Definovaním najdôležitejších aplikácií, dát, procesov a kritických systémov identifikujeme hrozby, zraniteľnosti a riziká vplývajúce na vašu organizáciu.

Pomôžeme Vám posúdiť, vybudovať a riadiť svoju pripravenosť a odolnosť na poli kybernetickej bezpečnosti, ako aj schopnosť reagovať v prípade vzniknutých incidentov.

Služby: