Partneri

Systém pre správu dokumentov

Organizácie s hierarchickou organizačnou štruktúrou charakterizuje potreba skupinovej tvorby, intenzívnej výmeny a kontroly množstva predpísaných podnikových dokumentov. Klasické spôsoby izolovaného spracovania dokumentov v papierovej podobe a neštruktúrovaných elektronických dokumentov sa čoskoro stávajú úzkym miestom v podniku. Každý, kto prišiel do styku s úradom, kanceláriou, alebo aj so svojim vlastným informačným systémom, sa musí zamyslieť nad tým, ako najlepšie a najefektívnejšie riadiť tok dokumentov a ich skladovania.

Elektronické spracovanie dokumentov sa javí v súčasnosti ako jediná forma, ktorá dovoľuje zvládnuť aj veľmi rozsiahle objemy a typy dokumentov pri zachovaní ich rýchlej dostupnosti, prehľadnosti a kontrolovateľnosti. Efektívne nasadenie takéhoto systému si však vyžaduje použitie zodpovedajúcej metodiky a technológie, ktoré umožnia plynulý, postupný prechod celej organizácie na výkonnejší a úspornejší spôsob elektronického spracovania administratívy.

Nasadenie riešenia pre správu dokumentov od dodávateľa však predpokladá nielen dokonale zvládnutú technológiu, ale aj orientáciu v prostredí administratívy a vnútornej legislatívy podniku.

Jedným z riešení spĺňajúcich náročné kritéria kladené na systém pre správu a riadenie dokumentov je aj ucelený rad produktov firmy Global 360.