Partneri

Inštalácia a konfigurácia

Firma ESMO Žilina, a.s. zabezpečuje:

  • konfiguráciu:
    • webových a poštových serverov
    • emailových klientov
    • sieťových zariadení (routre, switche, huby, …)