Partneri

Liferay

Liferay je open source portál (portálový server), vyvíjaný od roku 2000. Technologicky je vytvorený v programovacom jazyku Java na platforme Java EE, pričom vývoj kladie dôraz na štandardy (JSR 286, 168, 170, …).

Vzhľadom na vývojovú platformu je možné nasadiť Liferay a na ňom postavené produkty na všetkých hlavných serveroch, operačnýchdatabázových systémoch. Liferay dokáže spolupracovať s množstvom technológií, napr. AJAX, jBPM, ICEfaces, Spring, Lucene, Hibernate, Velocity a inými.

Orientácia na SOA je základom pre možnosť integrácieexistujúcich aplikácií, ktoré bežne používate, ako sú účtovnícke aplikácie, systémy správy ľudských zdrojov, a pod..

Liferay samotný ponúka mnoho funkcií, prostredníctvom ktorých je možné vytvárať portálové riešenia veľmi jednoducho, bez integrácie, programovania a väčšinou i bez úprav v konfiguračných súboroch.

Toto portálové riešenie je založené na technológii Java portletov. Portlety sú, laicky povedané, časti stránok, ktoré je na nich možné použiť. Vývoj portálu spočíva v tvorbe stránok a pridávaní portletov na ne. Liferay (už v základnom prevedení) má  k dispozícii viac ako 60 portletov (medzi nimi možno nájsť fotogalérie, diskusné fóra, blogy, chaty, wiki, …), pričom sa na prianie zákazníka dajú implementovať portlety s požadovanou funkcionalitou. Liferay sa postará o vzhľad stránok v dizajne portálu alebo firmy, manažment prístupových práv, či navigáciu.

Prostredníctvom Liferay je možné vytvárať webové riešenia, vlastné intra- a extranety, informačné systémy, sociálne siete, …

Veľmi dôležitou funkciou Liferay je zoskupovanie jeho používateľov do skupín, či hierarchických štruktúr. Používateľ môže mať v Liferay rôzne role, môže vystupovať ako samostatný používateľ, môže byť členom komunity, či organizácie. Každá rola poskytuje iné prístupové práva. V komunite sú začlenený používatelia, ktorý (z biznis pohľadu) riešia nejaký problém, alebo spoločne pracujú na nejakej úlohe. Organizácia má na rozdiel od komunity presne definovanú hierarchickú štruktúru, pričom ak majú používatelia v nej začlenení, nejakú špeciálnu lokalizáciu, tak sa tento typ organizácie nazýva Lokalitou.

V súčasnosti Liferay podporuje viac ako 20 jazykov, čím je umožnená jednoduchá lokalizácia Vášho riešenia.

Liferay je nástroj, ktorý Vám poslúži nielen ako webový portál, ale umožní Vám zdieľanie informácií v rámci firmy, uľahčí Vám vzájomnú vnútropodnikovú komunikáciu, podporí spoluprácu nielen v rámci firmy, ale aj medzi Vami a ostatnými firmami.