Partneri

Liferay

Liferay je open source portál (portálový server), vyvíjený od roku 2000. Technologicky je vytvořen v programovacím jazyce Java na platformě Java EE, přičemž vývoj klade důraz na standardy (JSR 286, 168, 170, …).

Vzhledem k vývojovou platformu je možné nasadit Liferay a na něm postavené produkty na všech hlavních serverech, operačních a databázových systémech. Liferay dokáže spolupracovat s množstvím technologií, např.. AJAX, jBPM, ICEfaces, Spring, Lucene, Hibernate, Velocity, a jinými.

Orientace na SOA je základem pro možnost integrace již existujících aplikací, které běžně používáte, jako jsou účetní aplikace, systémy správy lidských zdrojů a pod ..

Liferay samotný nabízí mnoho funkcí, jejichž prostřednictvím je možné vytvářet portálová řešení velmi jednoduše, bez integrace, programování a většinou i bez úprav v konfiguračních souborech.

Toto portálové řešení je založené na technologii Java portletů. Portlety jsou, laicky řečeno, části stránek, které je na nich možné použít. Vývoj portálu spočívá v tvorbě stránek a přidávání portletů na ně. Liferay (již v základním provedení) má k dispozici více než 60 portletů (mezi nimi lze nalézt fotogalerie, diskusní fóra, blogy, chaty, wiki, …), přičemž se na přání zákazníka dají implementovat portlety s požadovanou funkcionalitou. Liferay se postará o vzhled stránek v designu portálu nebo firmy, management přístupových práv, či navigaci.

Prostřednictvím Liferay je možné vytvářet webové řešení, vlastní intra-a extranety, informační systémy, sociální sítě, …

Velmi důležitou funkcí Liferay je seskupování jeho uživatelů do skupin, či hierarchických struktur. Uživatel může mít v Liferay různé role, může vystupovat jako samostatný uživatel, může být členem komunity, či organizaceKaždá role poskytuje jiné přístupová práva. V komunitě jsou začleněn uživatelé, který (z byznys pohledu) řeší nějaký problém, nebo společně pracují na nějaké roli. Organizace má na rozdíl od komunity přesně definovanou hierarchickou strukturu, přičemž pokud mají uživatelé v ní začlenění, nějakou speciální lokalizaci, tak se tento typ organizace nazývá lokalitou.

V současnosti Liferay podporuje více než 20 jazyků, čímž je umožněna jednoduchá lokalizace Vašeho řešení.

Liferay je nástroj, který Vám poslouží nejen jako webový portál, ale umožní Vám sdílení informací v rámci firmy, usnadní Vám vzájemnou vnitropodnikovou komunikaci, podpoří spolupráci nejen v rámci firmy, ale i mezi Vámi a ostatními firmami.