Partneri

Reference

Díky vysoké úrovni služeb a důsledné technicko-obchodní podpoře dodávaných systémů si společnost ESMO Žilina, a.s. získala široký okruh zákazníků. Moderní řešení dodané společností ESMO úspěšně slouží v energetice, spojích, zdravotnictví, na vysokých školách a v množství prosperujících malých a středních podniků.

Dosud nejrozsáhlejší projekt nasazení počítačových sítí realizovala společnost ESMO v letech 1992-96 pro Středoslovenské energetické závody.

V roce 1996 byla naše společnost vybrána Ministerstvem obrany SR jako hlavní dodavatel pro dodávku a instalaci technických a programových prostředků pro pokračování ve výstavbě automatizovaného informačního systému Armády SR.

V roce 1999 jsme podepsali dlouhodobý kontrakt s kantonální vládou Švýcarské konfederace o poskytování služeb při implementaci systému řízení a správy dokumentů pro kantonální vládu a parlament, jehož součástí je i elektronický archiv dokumentace.

Vybrané reference ESMO Žilina, a.s.: