Partneri

Referencie

Vďaka vysokej úrovni služieb a dôslednej technicko-obchodnej podpore dodávaných systémov si spoločnosť ESMO Žilina, a.s. získala široký okruh zákazníkov. Moderné riešenia dodané spoločnosťou ESMO úspešne slúžia v energetike, spojoch, zdravotníctve, na vysokých školách a v množstve prosperujúcich malých a stredných podnikov.

Doteraz najrozsiahlejší projekt nasadenia počítačových sietí realizovala spoločnosť ESMO v rokoch 1992-96 pre Stredoslovenské energetické závody.

V roku 1996 bola naša spoločnosť vybraná Ministerstvom obrany SR ako hlavný dodávateľ pre dodávku a inštaláciu technických a programových prostriedkov na pokračovanie vo výstavbe Automatizovaného informačného systému Armády SR.

V roku 1999 sme podpísali dlhodobý kontrakt s kantonálnou vládou Švajčiarskej konfederácie o poskytovaní služieb pri implementácii systému riadenia a správy dokumentov pre kantonálnu vládu a parlament, ktorého súčasťou je aj elektronický archív dokumentácie.

Vybrané referencie ESMO Žilina, a.s.: