Partneri

Informačný systém pre projekčné kancelárie

Je vyvinutý pre projekčné a inžinierske spoločnosti. Komplexne rieši a podporuje celý životný cyklus zákazky od jej vzniku, realizácie až po jej ukončenie (expedíciu) a archiváciu.

Systém obsahuje moduly pre podporu nasledovných oblastí:

Základné vlastnosti

tímová práca a zdieľanie informácií

 bezpečnosť a prístup k informáciám

 úložisko dát

workflow

plánovanie

 evidencia mzdových nákladov

 súhrnné prehľady

 Hlavné prednosti použitia systému: