Partneri

Informační systém pro projekční kanceláře

Je vyvinut pro projekční a inženýrské společnosti. Komplexně řeší a podporuje celý životní cyklus zakázky od jejího vzniku, realizace až po její ukončení (expedici) a archivaci.

Systém obsahuje moduly pro podporu těchto oblastí:

Základní vlastnosti

 týmová práca a sdílení informací

 bezpečnost a přístup k informacím

 úložiště dat

workflow

plánování

 evidence mzdových nákladů

 souhrnné přehledy

Hlavní přednosti použití systému: