Partneri

O firme

Akciová spoločnosť ESMO Žilina pôsobí v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií už od roku 1990. Za tento čas sa jej podarilo vybudovať si stabilnú pozíciu nielen v rámci žilinského regiónu, ale aj celej Slovenskej republiky. V súčasnej dobe pracuje vo firme ESMO Žilina 15 vysokokvalifikovaných odborníkov.

Základom činnosti firmy sú komplexné služby zahŕňajúce poradenskú činnosť, štúdie, projekty, kompletnú realizáciu projektov vrátane dodávok techniky a programového vybavenia, ďalej integráciu subdodávok, inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Spoločnosť tiež poskytuje potrebné školenia a podporu užívateľov, záručný a pozáručný servis, rozširovanie a inovácie realizovaných systémov.

Úspech všetkých realizovaných projektov je založený na osobnom prístupe k zákazníkom, vysokej odbornosti a skúsenosti realizačných tímov a špičkovej úrovni a kvalite dodávanej techniky. Moderné počítačové siete a informačné systémy ESMO Žilina už úspešne slúžia v energetike, štátnej správe, spojoch, zdravotníctve, na vysokých školách a v množstve prosperujúcich malých a stredných podnikov.

Vďaka vhodnému výberu partnerov, vlastnej pružnosti a vysokému nasadeniu dokáže spoločnosť ESMO Žilina realizovať aj veľké a náročné projekty v súlade so želaniami zákazníkov. Najvýznamnejšími partnermi spoločnosti sú Hewlett-Packard Slovakia a Microsoft.

Pokiaľ teda plánujete alebo sa práve rozhodujete investovať do zdokonalenia spracovania a výmeny informácií vo Vašej organizácii, nezabudnite sa spojiť s odborníkmi v spoločnosti ESMO Žilina. Otvorí sa Vám príležitosť na získanie moderného technického riešenia so zodpovedajúcou podporou dodávateľa za skutočne prijateľné ceny.