Partneri

Správa a údržba

Společnost ESMO Žilina a.s. zabezpečuje služby ve správě informačních technologií především pro malé a střední organizace, kde jsou nároky na kvalitní zajištění činnosti této části podniku velmi vysoké. Při této službě přebírá ESMO Žilina a.s. odpovědnost za kvalitní provoz podnikového výpočetního systému nebo jeho části tak, aby se zákaznická organizace mohla plně věnovat vlastní primární činnosti.

Výhody správy jsou hlavně ve vyšší kvalitě provozu výpočetního systému, protože péče o jednotlivé části systému je svěřena specialistům s vyšší kvalifikací, dostatečnou praxí a zkušenostmi.

Pokud si dodavatel nesplní určité povinnosti, nese odpovědnost za případné havárie. V případě potřeby může dodavatel pružněji zareagovat a okamžitě poskytnout požadované služby. Zákazníkovi odpadají starosti s přijímáním nebo propouštěním v případě organizačních změn, jejich rekvalifikací a pod. Externí dodavatel služeb však může operativně přesouvat své pracovníky mezi svými zákazníky.

Poskytování této služby několika zákazníkům snižuje fixní náklady na službu, zvyšuje kvalitu poskytované služby a přispívá ke spokojenosti odběratelů.

Předmětem údržby může být celý informační systém, nebo pouze jeho části, zejména systémová integrace, aplikační vývoj, správa sítě. Plná údržba představuje úplné využívání technických a programových prostředků dodavatele a zákazník je uživatelem informačního systému dodavatele.