Partneri

Systém pro správu dokumentů

Organizace s hierarchickou organizační strukturou charakterizuje potřeba skupinové tvorby, intenzivní výměny a kontroly množství předepsaných podnikových dokumentů. Klasické způsoby izolovaného zpracování dokumentů v papírové podobě a nestrukturovaných elektronických dokumentů se brzy stávají úzkým místem v podniku. Každý, kdo přišel do styku s úřadem, kanceláří, nebo i se svým vlastním informačním systémem, se musí zamyslet nad tím, jak nejlépe a nejefektivněji řídit tok dokumentů a jejich skladování.

Elektronické zpracování dokumentů se jeví v současnosti jako jediná forma, která dovoluje zvládnout i velmi rozsáhlé objemy a typy dokumentů při zachování jejich rychlé dostupnosti, přehlednosti a kontrolovatelnosti. Efektivní nasazení takového systému však vyžaduje použití odpovídající metodiky a technologie, které umožní plynulý, postupný přechod celé organizace na výkonnější a úspornější způsob elektronického zpracování administrativy.

Nasazení řešení pro správu dokumentů od dodavatele však předpokládá nejen dokonale zvládnutou technologii, ale i orientaci v prostředí administrativy a vnitřní legislativy podniku.

Jedním z řešení splňujících náročná kritéria kladená na systém pro správu a řízení dokumentů je i ucelená řada produktů firmy Global 360.