Partneri

Zverejňování smluv pro státní správu

Od 1.1.2011 vstoupil v platnost zákon č..546/2010 Z.z., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. z.

Na základě tohto zákona plyne městům a obcím povinnost zveřejňovat smlouvy, objednávky, faktury týkající se nakládání s majetkem státu, obce nebo vyššího územního celku, používání veřejných prostředků nebo nakládání s majetkemprávnických osob zřízených zákonem.

Naše firma nabízí všem subjektům spadajících do této kategorie řešení nazveřejňování smluv,objednávek a faktur na své stránce tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zveřejněným informacím.

Nabízíme:

Díky našemu jednoduchému řešení můžete i Vy zveřejňovat Vaše dokumenty jednoduše a přímo na stránce Vaší organizace.