Partneri

Portál pro státní správu

Informační portál je založen na open source technologii Liferay (www.liferay.com). Liferay je open source portál s vedoucím postavením na dnešním trhu, který využívá nejnovější technologie Java a Web 2.0. Poskytuje všechny součásti potřebné pro fungování úspěšné web stránky, ať už jde o veřejnou nebo vnitropodnikovou internetovou stránku.

Liferay funguje ve spolupráci se všemi hlavními aplikačními servery (JBOSS, WebLogic, Oracle, Tomcat), databázemi (DB2, Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL) a operačními systémy (Linux, Windows). Standardní instalace obsahuje více než 60 předřipravených aplikací (portletů).

Nasazení informačního portálu představuje pro společnost virtuální prostor pro soustředění informací, sdílení a spolupráci.

Portál obsahuje  hierarchicky uspořádanou organizační strukturu. Pro každou organizační jednotku může být zadefinovaný samostatný seznam aplikací, ke kterým bude mít uživatel přístup. Každý uživatel má přístup ke stránkám organizací, kterých je členem.

Portál obsahuje veřejnou část, která je dostupná pro všechny uživatele a obsahuje privátní část, na přístup do níž je nutná autentifikace. Portál podporuje několik ověřovacích schémat (základní podle jména a hesla, LDAP, OpenID). Rovněž podporuje SSO použitím protokolu Kerberos pro web prohlížeče Internet Explorer a Firefox.

Přístup k funkcím portálu a jednotlivých aplikací je řízen přístupovými právy. Přístupová práva mohou být agregovány do rolí, které mohou být libovolně uživatelům přidělovány.

 Informace o uživatelích mohou být automaticky aktualizovány (importovány) z různých již existujících datových zdrojů pomocí protokolu LDAP.

Uspořádání aplikací na stránkách organizací může být nastavováno pro všechny uživatele v dané organizaci administrátorem organizace. Samotní uživatelé si rozložení aplikací na svých stránkách mohou nastavit samostatně, pokud mají příslušná práva.

 Odkazy

Administrátor má možnost definovat odkazy na intranetové a internetové stránky pro uživatele portálu. Tyto odkazy mohou být zařazeny do kategorií nebo do stromové struktury podle jejich povahy. Uživateli tak portál poskytuje jednoduché rozhraní pro navigaci v portály i mimo něj.

 Zprávy

Portál má implementovaný systém pro rozesílání zpráv v rámci organizační struktury. Pomocí této aplikace mohou uživatelé s příslušnými oprávněními vytvářet zprávy, které jsou následně odeslány požadované skupině uživatelů portálu. V portále je implementováno i vyhledávání v rámci přijatých zpráv pro pohodlnější a rychlejší přístup k požadovaným informacím.

 Mail, Kalendář

V portále je integrovaný mailový klient (GroupWise), který umožňuje uživateli plnohodnotné odesílání, přijímání a správu své elektronické pošty. Po přidání této aplikace na stránku má uživatel rychlý a snadný přístup ke všem potřebným informacím.

 Stejným způsobem je integrovaný kalendář.

 Fulltextové vyhledávání

V portále je integrované fulltextové vyhledávání v rámci všech souborů uložených na serveru. Implementované je jednoduché i pokročilé vyhledávání pro zobrazování požadovaných výsledků.

 Souborový manažér

Na ukládání nových souborů na server, vytváření složek nebo přecházení serverových složek je využíván jednoduchý manažer souborů.

Informační portál umožňuje integrovat různé již existující web aplikace třetích stran.

 Využití portálu Liferay ve státní správě

V každodenní praxi dokážou naše řešení výrazně zjednodušit pracovní postupy na úřadech a v  jiných organizacích. Ještě i v dnešní době dokáže zbytečné papírování a nepřehlednost v podaných žádostech a potvrzeních znepříjemňovat průběh vyřizování jako občanovi, tak i zástupci daného úřadu.

Jako příklad si můžeme představit různé druhy žádostí, povolení (stavební) a jiných dokumentů. S využitím našich řešení by byl po zadání žádosti do systému zadavatel informován o stavu této žádosti. Zároveň by byla automaticky vygenerována zpráva, která by odpovědnou osobu upozornila na novou žádost.

Pro zadavatele (občana) by zadání znamenalo jednoduché vyplnění příslušného formuláře na stránce úřadu. Zadání žádosti by bylo dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Občan by formulář mohl vyplňovat v pohodlí domova, bez zbytečných návštěv úřadů a vyplňování žádostí v jejich čekárnách.

Dokumenty, které by bylo možné vyhodnotit systémem by byly automaticky kontrolovány a v případě, že by některý z dokumentů chyběl, byla by zadavateli zaslána zpráva s informacemi o požadovaných dokumentech.

Pro zadavatele by byl také vygenerován mail s detailním popisem úkonů, které budou provedeny a žádostí k placení poplatků. Po jejich potvrzení uhrazení těchto poplatků by byl zadavatel postupně informován o celém průběhu vyřizování povolení až po jeho ukončení.

Vyžití tohoto řešení by značně zpřehlednilo procesy vyřizování různých žádostí a povolení a také zefektivnilo práci tím, že by se vynechali procedury, o které se může postarat námi dodávaný systém automaticky.