Partneri

Stredoslovenské energetické závody Žilina (referencia)

Upozornenie: Domovská stránka SSE je na URL-adrese www.sse.sk

 

V rámci Stredoslovenských energetických závodov bolo vybudovaných 14 sietí typu Novell NetWare 3.11 na jednotlivých závodoch na území bývalého Stredoslovenského kraja. Neskôr sa na počítačové siete závodov pripojilo tiež 68 expozitúr (obvodových služobní) vo všetkých väčších obciach v kraji ako vzdialení užívatelia. Každá z týchto počítačových sietí na závodoch má 20 až 40 užívateľov.

V rokoch 1994 a 1995 bola vybudovaná v Žiline rozsiahla sieť UNIX na platforme počítačov Digital, ktorá okrem podnikového riaditeľstva zahrňuje prepojenie troch závodov v Žiline, šiestich skladov a vybrané pracoviská na všetkých závodoch. V tejto sieti sa po prvýkrát na území Slovenska použila technológia FDDI s prenosovou rýchlosťou 100 Mbit/s po optickom vlákne a to v rámci prepojenia nielen v komplexe budov ale i v rámci celého mesta na vzdialenosti niekoľko kilometrov. Jednotlivé závody sú prepojené do hviezdy s rýchlosťou prenosu 2 Mb/s a menšie prevádzky, ktoré pracujú bez serverov sú prepojené po pevných linkách s rýchlosťou prenosu 64kb/s resp. 19,2 kb/s. Okrem komplexu počítačovej siete informačného systému boli prepojené po samostatnej privátnej sieti X.25 aj technologické pracoviská (energetické dispečingy).

V roku 1996 bola skompletizovaná sieť zahrňujúca viac ako 900 pracovných staníc, 24 dátových serverov, 16 komunikačných serverov, 15 WANrouterov a 7 bridgeov odovzdaná do rutinnej prevádzky, v ktorej sa prevádzkuje niekoľko programových systémov ako napr. SAP R3, LinkWorks s databázou ORACLE a ďalšie programy vyvinuté pre energetiku.

Súčasne bola prevedená implementácia platformy LinkWorks s riešením automatizácie kľúčových administratívnych procesov a tokov dokumentov.

Stredoslovenské energetické závody Žilina: