Partneri

Znalostní databáze

Hledáte prostředek na jednoduchou a efektivní reprezentaci znalostí? Více hledat nemusíte.  Nabízíme Vám znalostní databázi, jejímž prostřednictvím můžete informace snadno a účinně:

Znalostní databáze je založena na vytváření článků, které lze hierarchicky organizovat (hierarchie může mít například i formu kompletních knih nebo příruček).

Možnosti zobrazení článků

 Znalostní databáze umožňuje 2 pohledy na články (Obrázek 1):

• Stromová hierarchie – články jsou zobrazeny v uživatelem definované hierarchické struktuře (stromová struktura).

• AZ index – články jsou zobrazeny v abecedním pořadí, přičemž jsou na základě prvních písmen jejich názvů rozčleněny do sekcí.

Obrázek 1: Stromová hierarchie a A-Z index

Vytvářejte články přímo, nebo použijte šablonu

Článek můžete vytvořit přímo, prostřednictvím textového editoru, který poskytuje řadu funkcí pro formátování textu (Obrázek 2). Tento editor poskytuje i možnost přidat do článku kromě klasických odkazů na internetové stránky i odkazy na již existující články ve znalostní databázi.

Obrázek 2: Přidání nového článku

 

Na vytváření článků můžete použít i předem definované šablony (Obrázek 3). Ty obsahují texty v příslušném formátu, které se zobrazí v textovém editoru. Využívání šablon šetří čas, který byste strávili opakovaným zadáváním stejných částí článků (v případě, že chcete zachovat na skupině článků podobný styl a formát).

Obrázek 3: Šablona – příklad

 K článkům je možné přidat:

Prostřednictvím kategorií a tagů se dají články jednoduše filtrovat. Znalostní databáze umožňuje na základě zvolené kategorie nebo tagu zobrazit tabulkový přehled článků, které jsou přiřazeny dané kategorii nebo tagu.

Každý článek ve znalostní databázi může uživatel ohodnotit, zda přidat k němu komentář.

 Od konceptu k uveřejnění

Rozpracovaný článek nemusíte ihned zveřejnit. Uložíte ho jako koncept, na kterém můžete dále pracovat případně ho zveřejníte později (Obrázek 4). Vámi vytvořené koncepty, se zobrazují pouze Vám, takže se nemusíte bát, že by k nim měl někdo jiný přístup.

 

Obrázek 4: Koncept (vlevo) a publikovaný článek (vpravo)

Historie článku

Články můžete jednoduše upravovat, přičemž se zaznamená každá změna. Historie (Obrázek 5) Vám umožní vrátit se k některé z předchozích verzí článku, případně porovnávat verze navzájem. 

Obrázek 5: Historie

Přístup k článkům

Pro každý článek, který vytvoříte, můžete definovat kdo bude článek vidět a kdo ne, kdo ho může upravovat, zda mu přidat podřízený článek. Rovněž můžete určit, kdo bude mít možnost článek přesouvat v rámci hierarchie článků, měnit práva pro článek, jestli ho smazat.

Všechna tato práva můžete nastavit každému článku, na kterém máte možnost je upravovat. Je nutné poznamenat, že všechny podřízené články přebírají práva od jim nadřazených článků.

 Vyhledávání

Znalostní databáze obsahuje vyhledávač, jehož prostřednictvím vyhledáváte v článcích na základě zadaného klíčového slova. Vyhledávání (Obrázek 6) se provádí nejen v názvu článků a jejich obsahu, ale iv přílohách, které jsou přidány k článku. Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny v přehledném seznamu.

Obrázek 6: Formulár pre vyhľadávanie

Vyhľadávanie sa dá obmedziť na časť hierarchie článkov (podstrom článkov – Obrázok 7), t.j. zadané kľúčové slovo sa bude vyhľadávať iba v článkoch, ktoré sa nachádzajú v zvolenej časti štruktúry.

Obrázok 7: Výběr podstomu článků pro vyhledávání

Jednotlivé články jakož i jejich kompletní strukturu můžete vyexportovat do speciálního zip-archivu, ve kterém je struktura článků reprezentována strukturou adresářů.

 Import článků

Importujte články do znalostní databáze (Obrázek 8). Stačí vám zip-archiv obsahující adresářovou strukturu. Vytvoří se články, jejichž názvy budou totožné se jmény adresářů. Články budou jako přílohy obsahovat soubory uložené v těchto adresářích. Samotné těla článků budou prázdné, ale ty si můžete jednoduše doplnit. Netřeba zapomenout, že samotná struktura adresářů definuje hierarchii článků. 

Obrázek 8: Importování zip-archívů

Znalostní databáze Vám poslouží jako repozitář, ve kterém máte znalosti vždy po ruce.